Karlavägen 31 är en boksajt med det mest aktuella från Natur & Kultur.

banner
RSS

Blogginlägg '2018' 'februari'

”Hathurwulfr, kom in och ät!”

Listan över de mest populära förnamnen har nyligen publicerats. De flesta ser jag varje dag på min dotters förskola, som man kunde ta för ett ålderdomshem om det inte vore för bilderna: det är helt uppenbart att man gärna döper sina barn till vad far- och morföräldrarnas generation hetat.

Att se vägvalen en av historiens viktigaste lärdomar

Med facit i hand är det lätt att döma och glömma bort att de involverade själva inte åtnjöt fördelen av att analysera läget på avstånd. Att i efterhand förstå vilka vägval som stod till buds och varför en viss väg valdes är därför en av historiens viktigaste lärdomar.