Karlavägen 31 är en boksajt med det mest aktuella från Natur & Kultur.

banner
RSS

Blogginlägg '2018' 'april'

Vilken tid liknar mest vår egen?

Alla som recenserat Svante Nordins aktuella bok Hitlers München har frapperats av de skrämmande likheterna mellan vår tid och den tid som framfödde nazismen. Samma slutsats nås historieförläggaren Anders Bergman av i arbetet med Klas-Göran Karlssons kommande bok Det moderna trettioåriga kriget – Europa 1914–1945 som han nu arbetar med.

Facit av en DN-artikel

Ibland vore det skönt att ha fel. Som när man fått intrycket att universitetssystemet inte uppmuntrar forskare att skriva för en bredare publik för att nå ut med sin forskning. Många måste prioritera fackvetenskapliga artiklar på engelska som ingen utom forskarna själva läser, framför att skriva en bok för allmänheten. Det kan på sikt innebära en fara folkbildningen, och kanske i förlängningen även för demokratin. Natur & Kulturs historieförläggare hoppas att han har fel.

Gör ljudbok av Homeros!

Det har talats mycket om ljudböcker de senaste veckorna. Den historiskt intresserade roas förstås av en viss paradox i samtalet. Skönlitteraturen fram till 1700-talet komponerades för att framföras högt för andra eftersom läskunnigheten var låg, liksom tidvis också tillgången på pergament, papyrus och papper. Alla gamla böcker är alltså ”ljudböcker” från början. 

Vadå nervgift?

Kan man säga att en bra historieutgivning är en sådan som knyter an till aktuella företeelser? Historieförläggare Anders Bergman kan knappt läsa nyheterna utan att någon huvudnyhet knyter an till en aktuell bok i Natur & Kulturs historieutgivning. Just nu talas det mycket om nervgifter. Vad nervgifter är kan man läsa i Olle Matssons bok Allt är gift – dödliga ämnen och deras roll i historien.