Karlavägen 31 är en boksajt med det mest aktuella från Natur & Kultur.

banner
RSS

Blogginlägg '2018' 'maj'

Tänk på detta när du presenterar dig nästa gång

Historieförläggare Anders Bergman begrunnar kommentarerna han får när han berättar vad han arbetar med, och menar att historia inte handlar om något man antingen vill eller inte vill pyssla med – det är snarare något vi alla förhåller oss till varje dag. Eller som han skriver: "Det förflutna tynger alla våra axlar."

Homo-inte-alltid-så-sapiens

”Vår art, Homo sapiens, den vetande människan, erövrade världen.” I hur många böcker har vi inte läst det? Men stämmer det? Det bästa med mitt jobb är utan tvekan att få lära av författarna, och nu efter möten med två bokaktuella sådana har jag fått omvärdera påståendet ovan.

Hur terrorn försvann

Är man historiskt intresserad kan man alltid finna lite tröst i att de olyckor som vår egen tid drabbas av ofta har motsvarigheter i det förflutna, och att världen inte gick under för dem. Som 1800-talets terrorister, som bemöttes med mildhet och inlemmande. Eftersom de flesta anhållna släpptes och inte fick uppmärksammade rättegångar försvann glamouren med martyrskap. 

Riksarkivet klarar Bergman-testet

Historieförläggare Anders Bergman frågar sig om en institution aldrig funnits och någon föreslog idag att den skulle grundas, skulle den kännas behövlig? Det otvedtydiga svaret på Bergman-testet vad gäller det 400 år gamla Riksarkivet är: ja, och kopplar svaret till den kommande boken Horet i Hälsta, som baserar sig på ett autentiskt rättsfall från 1685 om sex, mord och droger i Västmanland.

Vet du mer än dina förfäder?

Natur & Kulturs historieförläggare Anders Bergman funderar över om åsikter inte är ett modernt påfund - till skillnad från tidigare generationer där ärvda dogmer var vanligare än rappa åsikter.