Karlavägen 31 är en boksajt med det mest aktuella från Natur & Kultur.

banner
RSS

Blogginlägg '2018' 'juni'

Tid. En sommarbetraktelse

I sommar är det 49 år sedan Woodstockfestivalen ägde rum. Herregud, snart 50 år! Det är omöjligt för mig att förstå– ungefär sådär låter och funkar ju musik och festivaler och ungdomar fortfarande, för mig är det som i går. Avståndet från mig till Woodstock är samma avstånd som från Woodstock till Versaillesfreden. Men jag tror inte att någon på Woodstock sade om första världskriget som jag säger om Woodstock – att det kändes som i går. Oceaner av händelser inträffade däremellan. Historieförläggare Bergman betraktar tidens gång. 

Att googla humanism

I senaste partiledardebatten kom en uppmaning att ”googla humanism” – en angelägen uppmaning, utan tvivel. Men historieförläggare Bergman är rädd att man genom att googla får svar i stil med sin dotters, som bestämt svarar ”orange, lila och gul” på frågan om favoritfärg. Allt och inget kan nämligen vara humanism, vilket några hastiga klick kan avslöja.

Den bästa skandinaviska sakprosan sedan år 2000

Vad kommer vi att läsa för sakprosa i framtiden? Historieförläggare Bergmans gissning är att globalhistoria och makrohistoria bli allt mer betydelsefulla – verk där man i några korta, kärnfulla stycken får breda synteser till livs. Klimat, rörlighet, nätverk, sammanhang blir nyckelorden där.