Karlavägen 31 är en boksajt med det mest aktuella från Natur & Kultur.

banner
RSS

Blogginlägg '2018' 'augusti'

700 års hopplösa försök till reglering

Med anledning av den nyutkomna boken Från krog till krog reflekterar historieförläggare Anders Bergman över att svenskt uteätande till syvene och sist har handlat om 700 år av hopplösa försök till reglering. 

Ljudarkeologi – en ny vetenskap?

Precis lika befängt som den romerska kejsaren hade tyckt att det skulle vara att gräva i marken tycker väl dagens forskare det vore att leta efter ljud. Men i dag är det inte befängt att gräva i marken längre. Och i framtiden är det kanske inte märkligt att leta efter historiska ljud. Vinstutsikterna är stora: med en sådan uppfinning skulle vi behöva skriva om allt vi hittills kallat historisk kunskap. Historieförläggare Bergman funderar över om ljudarkeologi skulle kunna bli en ny vetenskap. 

Hur gamla kan träd bli?

Historieförläggare Bergman funderar över vad Stockholms äldsta träd, Birger Jarls ek (ålder: 800 år), månne kan ha att berätta om stadens alla förändringar, invånare - kort och gott, vår huvudstads historia.