Karlavägen 31 är en boksajt med det mest aktuella från Natur & Kultur.

banner
RSS

Blogginlägg '2018' 'september'

Även boken är ung

Boken är förbluffande ung – strax över 500 år. Ändå tänker vi genast på en bok när vi hör ordet litteratur. Hur gick det till när den tog över, finns det paralleller med dagens situation kring konsumtionsformer att begrunda? Natur & Kulturs historieförläggare Anders Bergman presenterar tolv historiska lärdomar om bokens framtid. 

En Peter Englund-serie tar slut, en ny tar vid

Peter Englunds första världskriget-serie om fem böcker tar slut den 11 november 2018 i samband med utgivningen av Stridens skönhet och sorg 1918. Nu börjar arbetet med att ge ut författarens digra backlist i reviderade utgåvor med nyskriva texter och kartor. Vilken ska bli näst på tur? Kom gärna med önskemål!, uppmanar historieförläggare Bergman. 

Vad ska vi kalla 1600-talet?

Det sena 1600-talet har fått många namn – stormaktstid, knektänkornas tid, en militärdiktatur och ett åldringsvälde (gerontokrati). Inga av namnen passar in på byn Hälsta. Här finns ingen nyrik adel, inga utarmade kvinnor som förlorat sina manliga familjemedlemmar i krigen, ingen enväldig furste som inkräktar på rättvisans gång, inga allvisa åldringar som bestämmer. Med anledning av nyutkomna historieboken Horet i Hälsta funderar historieförläggare Bergman över epokindelande tankemodeller.

Det finns en motsats till humanism

Har humanism en motsats? Vilken, i så fall? Eller har humanismen gjort ett sådant segertåg över världen att alla är mer eller mindre humanister och att ingen motsats finns? Historieförläggare Anders Bergman följer upp tidigare resonemang.