Karlavägen 31 är en boksajt med det mest aktuella från Natur & Kultur.

banner
RSS

Blogginlägg '2019' 'februari'

Den gångna veckans lärdomar

Den första att slå sönder sitt instrument på scen var inte Jimi Hendrix eller Pete Townshend utan Chen Ziang, kinesisk hovman på 600-talet. Det roligaste med historieförläggare Anders Bergmans jobb är att få lära sig så mycket av författarna. Här är några slumpmässiga lärdomar han fått till livs den senaste veckan.

Skrivblockering

Ibland anar jag den bland mina författare. Även historiens stora författarna led tidvis av den. Jag talar om ångesten över att inte längre kunna skriva. Historieförläggare Anders Bergman skriver om råd genom historien för att motverka skrivblockering.

Biografier lär oss inte historia

Varför är biografier så populära? Det är väl ganska naturligt att en människas öde talar till oss på ett direktare sätt än ett abstrakt fenomen. Vad skulle du välja: en bok om Kina under Tang-dynastin eller en biografi över dess kontroversiella kejsarinna Wu Zetian? Biografier lär inte historia i första hand, lika lite som historieverk lär oss levnadsöden. Men i den bästa av världar leder förstås intresset för den ena genren vidare den andra, skriver historieförläggare Anders Bergman. 

Författare som recenserar recensenter

Det var mycket värdefullt att få höra författarnas perspektiv, vilket sällan framkommer i offentligheten eftersom en recension är en envägskommunikation, skriver historieförläggare Anders Bergman om en författarmiddag där samtalet kom in på bokrecensioner.