Karlavägen 31 är en boksajt med det mest aktuella från Natur & Kultur.

banner
RSS

Blogginlägg taggade med 'forskning'

Vad ska vi kalla 1600-talet?

Det sena 1600-talet har fått många namn – stormaktstid, knektänkornas tid, en militärdiktatur och ett åldringsvälde (gerontokrati). Inga av namnen passar in på byn Hälsta. Här finns ingen nyrik adel, inga utarmade kvinnor som förlorat sina manliga familjemedlemmar i krigen, ingen enväldig furste som inkräktar på rättvisans gång, inga allvisa åldringar som bestämmer. Med anledning av nyutkomna historieboken Horet i Hälsta funderar historieförläggare Bergman över epokindelande tankemodeller.

Facit av en DN-artikel

Ibland vore det skönt att ha fel. Som när man fått intrycket att universitetssystemet inte uppmuntrar forskare att skriva för en bredare publik för att nå ut med sin forskning. Många måste prioritera fackvetenskapliga artiklar på engelska som ingen utom forskarna själva läser, framför att skriva en bok för allmänheten. Det kan på sikt innebära en fara folkbildningen, och kanske i förlängningen även för demokratin. Natur & Kulturs historieförläggare hoppas att han har fel.