Karlavägen 31 är en boksajt med det mest aktuella från Natur & Kultur.

banner
RSS

Blogginlägg taggade med 'horet i hälsta'

Vad ska vi kalla 1600-talet?

Det sena 1600-talet har fått många namn – stormaktstid, knektänkornas tid, en militärdiktatur och ett åldringsvälde (gerontokrati). Inga av namnen passar in på byn Hälsta. Här finns ingen nyrik adel, inga utarmade kvinnor som förlorat sina manliga familjemedlemmar i krigen, ingen enväldig furste som inkräktar på rättvisans gång, inga allvisa åldringar som bestämmer. Med anledning av nyutkomna historieboken Horet i Hälsta funderar historieförläggare Bergman över epokindelande tankemodeller.

Riksarkivet klarar Bergman-testet

Historieförläggare Anders Bergman frågar sig om en institution aldrig funnits och någon föreslog idag att den skulle grundas, skulle den kännas behövlig? Det otvedtydiga svaret på Bergman-testet vad gäller det 400 år gamla Riksarkivet är: ja, och kopplar svaret till den kommande boken Horet i Hälsta, som baserar sig på ett autentiskt rättsfall från 1685 om sex, mord och droger i Västmanland.