Karlavägen 31 är en boksajt med det mest aktuella från Natur & Kultur.

banner
RSS

Blogginlägg taggade med 'stridens skönhet och sorg'

Historien och de unga

Det är oundvikligt att varje krigsskildring måste innehålla ohyggligheter. Den kusligaste sidan i Peter Englunds fem delar av Stridens skönhet och sorg är 13. På den sidan står nämligen åldern angiven för alla huvudpersoner i hans bokverk. Nästan alla är 20 år, eller strax däröver. Historieförläggare Anders Bergman funderar över unga människor som format historien.

En Peter Englund-serie tar slut, en ny tar vid

Peter Englunds första världskriget-serie om fem böcker tar slut den 11 november 2018 i samband med utgivningen av Stridens skönhet och sorg 1918. Nu börjar arbetet med att ge ut författarens digra backlist i reviderade utgåvor med nyskriva texter och kartor. Vilken ska bli näst på tur? Kom gärna med önskemål!, uppmanar historieförläggare Bergman. 

Den bästa skandinaviska sakprosan sedan år 2000

Vad kommer vi att läsa för sakprosa i framtiden? Historieförläggare Bergmans gissning är att globalhistoria och makrohistoria bli allt mer betydelsefulla – verk där man i några korta, kärnfulla stycken får breda synteser till livs. Klimat, rörlighet, nätverk, sammanhang blir nyckelorden där. 

Att se vägvalen en av historiens viktigaste lärdomar

Med facit i hand är det lätt att döma och glömma bort att de involverade själva inte åtnjöt fördelen av att analysera läget på avstånd. Att i efterhand förstå vilka vägval som stod till buds och varför en viss väg valdes är därför en av historiens viktigaste lärdomar.