Karlavägen 31 är en boksajt med det mest aktuella från Natur & Kultur.

banner
RSS

Historiekrönikan

Även boken är ung

Boken är förbluffande ung – strax över 500 år. Ändå tänker vi genast på en bok när vi hör ordet litteratur. Hur gick det till när den tog över, finns det paralleller med dagens situation kring konsumtionsformer att begrunda? Natur & Kulturs historieförläggare Anders Bergman presenterar tolv historiska lärdomar om bokens framtid. 

En Peter Englund-serie tar slut, en ny tar vid

Peter Englunds första världskriget-serie om fem böcker tar slut den 11 november 2018 i samband med utgivningen av Stridens skönhet och sorg 1918. Nu börjar arbetet med att ge ut författarens digra backlist i reviderade utgåvor med nyskriva texter och kartor. Vilken ska bli näst på tur? Kom gärna med önskemål!, uppmanar historieförläggare Bergman. 

Vad ska vi kalla 1600-talet?

Det sena 1600-talet har fått många namn – stormaktstid, knektänkornas tid, en militärdiktatur och ett åldringsvälde (gerontokrati). Inga av namnen passar in på byn Hälsta. Här finns ingen nyrik adel, inga utarmade kvinnor som förlorat sina manliga familjemedlemmar i krigen, ingen enväldig furste som inkräktar på rättvisans gång, inga allvisa åldringar som bestämmer. Med anledning av nyutkomna historieboken Horet i Hälsta funderar historieförläggare Bergman över epokindelande tankemodeller.

Det finns en motsats till humanism

Har humanism en motsats? Vilken, i så fall? Eller har humanismen gjort ett sådant segertåg över världen att alla är mer eller mindre humanister och att ingen motsats finns? Historieförläggare Anders Bergman följer upp tidigare resonemang. 

700 års hopplösa försök till reglering

Med anledning av den nyutkomna boken Från krog till krog reflekterar historieförläggare Anders Bergman över att svenskt uteätande till syvene och sist har handlat om 700 år av hopplösa försök till reglering. 

Ljudarkeologi – en ny vetenskap?

Precis lika befängt som den romerska kejsaren hade tyckt att det skulle vara att gräva i marken tycker väl dagens forskare det vore att leta efter ljud. Men i dag är det inte befängt att gräva i marken längre. Och i framtiden är det kanske inte märkligt att leta efter historiska ljud. Vinstutsikterna är stora: med en sådan uppfinning skulle vi behöva skriva om allt vi hittills kallat historisk kunskap. Historieförläggare Bergman funderar över om ljudarkeologi skulle kunna bli en ny vetenskap. 

Hur gamla kan träd bli?

Historieförläggare Bergman funderar över vad Stockholms äldsta träd, Birger Jarls ek (ålder: 800 år), månne kan ha att berätta om stadens alla förändringar, invånare - kort och gott, vår huvudstads historia. 

Tid. En sommarbetraktelse

I sommar är det 49 år sedan Woodstockfestivalen ägde rum. Herregud, snart 50 år! Det är omöjligt för mig att förstå– ungefär sådär låter och funkar ju musik och festivaler och ungdomar fortfarande, för mig är det som i går. Avståndet från mig till Woodstock är samma avstånd som från Woodstock till Versaillesfreden. Men jag tror inte att någon på Woodstock sade om första världskriget som jag säger om Woodstock – att det kändes som i går. Oceaner av händelser inträffade däremellan. Historieförläggare Bergman betraktar tidens gång. 

Att googla humanism

I senaste partiledardebatten kom en uppmaning att ”googla humanism” – en angelägen uppmaning, utan tvivel. Men historieförläggare Bergman är rädd att man genom att googla får svar i stil med sin dotters, som bestämt svarar ”orange, lila och gul” på frågan om favoritfärg. Allt och inget kan nämligen vara humanism, vilket några hastiga klick kan avslöja.