Karlavägen 31 är en boksajt med det mest aktuella från Natur & Kultur.

Vigdis Hjorth, författare

Arv och miljö är en av årets mest omtalade romaner. Förläggaren Nina Eidem frågade Vigdis Hjorth hur hon ser på debatterna samt hur hon önskar att boken blir läst. 

 

Hej Vigdis!

Det är många som läser Arv och miljö i Sverige nu, jag träffar så gott som dagligen människor som vill tala om hur påverkade de blivit av den. Mottagandet i Sverige har skilt sig från det i Norge, där utgivningen skapade en långdragen debatt om ”virkelighetslitteratur”, alltså förhållandet mellan verkligheten och fiktionen och författarens roll. Hur ser du på den debatten? Hur resonerar du om vad det är att skriva en roman, som Arv och miljö är? 

Att beskriva verkligheten är omöjligt! Det är därför författare är så besatta av att försöka! Alla människor känner ett starkt behov av att berätta: så var det – men kämpar med att hitta de rätta och riktiga orden. Och om de tycker att de hittat dem, visar det sig att andra inte håller med: Det var inte så det var.

Om en författare meddelar att hon kommer att skriva allt såsom det var betyder den kungörelsen att hon kommer att skriva hur det var för henne, och att andra kan vara oeniga gällande hennes version. Det finns inget ett-till-ett-förhållande mellan verklighet och litteratur. En roman är alltid en litterär konstruktion. En roman på fyra hundra sidor kan självklart inte rymma flera människors hela livsberättelser. Sex volymer räcker inte! Det betyder inte att en roman inte kan vara sann. Den kan ge uttryck för en sanning som inte har med juridiska och vetenskapliga sanningar att göra – en romans sanningsvärde kan bedömas utifrån vilken effekt den har på läsaren.

 

Du har skrivit romaner och barnböcker i snart trettio år. Parallellt med det har du ägnat dig mycket åt dramatik. Ibsen och Brecht, inte minst. Hur har detta påverkat ditt arbete som romanförfattare?

Jag har ägnat mig mycket åt filosofi – det har nog påverkat mina romaner. De viktigaste tänkare jag har ägnat mig åt är Søren Kierkegaard, Ludwig Wittgenstein och Bertolt Brecht. De har alla påverkat både mig och mina romaner på många olika sätt.

 

"Vi ljuger alla för oss själva om vem vi är och varför." 

 

Din nya roman Lärarinnans sång, som kommer på svenska våren 2020, handlar om en patosfylld universitetslärare som undervisar i Brechts dramatik och börja misstänka att hon är lite … falsk? Är det ett bra ord? Inte autentisk, i alla fall. En av hennes studenter vill göra ett konstprojekt om engagemang och börjar följa efter henne i vardagen med en filmkamera, och när hon får syn på sig själv utifrån tycker hon att hon framstår som uppblåst och deklamatorisk.
Här finns kanske en parallell till systern Astrid i Arv och miljö, som talar så vackert om mänskliga rättigheter och försoning, men inte förmår agera på sin kunskap i det egna livet? För mig sätter Lärarinnans sång fingret på en tendens i vår tid, facebook-aktivismen och det politiska engagemanget som en identitetsmarkör – även om det naturligtvis kan vara något annat också. Håller du med mig? Vad är det du har velat undersöka med romanen?

Jag tänker att Lotte är lite som många av de i hennes fas i livet, i femtioårsåldern. De flesta människor blir med tiden eniga med sig själva om sin egen livberättelse: Vem de är, vad de håller på med, sina val, sina relationer, var de står politiskt och i andra frågor. Så skakas den här självförståelsen kraftigt om för Lotte, och som ett resultat av det, förlorar hon sitt språk. Jag tycker inte att hon är speciellt lik just Astrid i Arv och miljö, men däremot nästan vilken som helst relativt framgångsrik medelklassmänniska i hennes situation. Vi ljuger alla för oss själva om vem vi är och varför.

 

Vad hoppas du att svenska läsare ska ta med sig från läsningen av Arv och miljö?

Jag hoppas att man läser Arv och miljö inte som en roman om sexuella övergrepp – utan som en roman som handlar om att inte bli hörd, att inte få sin historia erkänd av resten av familjen.

Du kanske vill läsa...

Månadens boktips

I oktober läser vi två efterlängtade och självupplevda böcker som ger perspektiv på tillvaron.